Time Weighted Rate of Return (TWRR)

13 december 2023

De Time-Weighted Rate of Return (TWRR) berekent het rendement op een vastgoedinvestering over een bepaalde periode, rekening houdend met alle cashflows. Het weegt elk tijdvak volgens het aantal dagen dat het duurt.

Bijvoorbeeld, als we een investering van € 100.000 doen en we ontvangen € 5.000 aan huur per jaar gedurende vijf jaar, en aan het einde van het vijfde jaar onze initiële investering waard is € 150.000, dan is de TWRR 10,83%.

Reactie plaatsen