Netto huurrendement

13 december 2023

Het netto huurrendement is een nauwkeurigere maatstaf voor rendement dan het bruto huurrendement omdat het rekening houdt met de kosten van het bezit van het vastgoed. Het wordt berekend door de jaarlijkse netto huuropbrengst te delen door de initiële investering.

Bijvoorbeeld, als we een investering van € 100.000 doen en de jaarlijkse huurinkomsten minus de kosten van het bezit van het pand € 7.500 zijn, dan is het netto huurrendement 7,5%

Reactie plaatsen