NAR (Netto Aanvangsrendement)

27 oktober 2023

Het Netto Aanvangsrendement (NAR) is een veelgebruikte maatstaf in de vastgoedwereld om de waarde van een vastgoedinvestering te beoordelen. Het geeft het rendement weer dat een belegger kan verwachten op basis van de huidige marktwaarde van een pand en de huurinkomsten die het genereert.

Berekening van het Netto Aanvangsrendement (NAR):

Netto Jaarhuur / Koopprijs x 100

Waarbij:

  • Netto Jaarhuur verwijst naar de jaarlijkse huurinkomsten na aftrek van kosten zoals beheer, onderhoud en verzekering.
  • Koopprijs is de aankoopprijs van het pand of de huidige marktwaarde.

Bijvoorbeeld, stel dat een pand wordt verhuurd voor €50.000 per jaar en de netto jaarhuur na aftrek van kosten is €45.000. Als het pand is gekocht voor €500.000, dan is het NAR:

45.000 / 500.000 x 100

Dit betekent dat de belegger een rendement van 9% kan verwachten op basis van de huidige marktwaarde van het pand en de netto huurinkomsten.

Het is belangrijk op te merken dat het NAR alleen een momentopname is en geen rekening houdt met toekomstige waardestijgingen of huurverhogingen. Het is daarom slechts één van de vele factoren die beleggers in overweging nemen bij het beoordelen van een vastgoedinvestering.

Reactie plaatsen