Net Present Value (NPV)

13 december 2023

Net Present Value (NPV) is een berekening waarbij we de toekomstige cashflows of opbrengsten van een investering (of project) contant maken naar hun huidige waarde. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van een discontovoet. De discontovoet wordt gebruikt om te bepalen hoeveel waarde we aan geld hechten naarmate de tijd verstrijkt. Bijvoorbeeld, 1 euro vandaag heeft meer waarde dan 1 euro over 10 jaar, omdat we vandaag het geld hebben en het kunnen investeren om meer geld te verdienen.

Het doel van de NPV-berekening is om te bepalen of een investering de moeite waard is of niet. We doen dit door de contante waarde van de toekomstige cashflows te vergelijken met de initiële investering (de huidige waarde van de kosten van het project). Als de NPV positief is, betekent dit dat de contante waarde van de toek

Reactie plaatsen