Kostengebaseerde waardebepaling

13 december 2023

Bij de kostengebaseerde waardebepaling wordt de waarde van een vastgoedobject geschat op basis van de kosten die gemaakt zijn om het te bouwen. Bij deze waarderingstechniek wordt er gekeken naar zowel de vervangingswaarde als de reproductiewaarde van het object.

Reactie plaatsen