Internal Rate of Return (IRR)

13 december 2023

Internal Rate of Return (IRR) is een methode om de winstgevendheid van een kapitaalinvestering te meten. Het wordt gebruikt om het rendement te berekenen dat een project oplevert, rekening houdend met de tijdswaarde van geld en de initiële investering. In dit hoofdstuk bespreken we de berekening en interpretatie van IRR.

Wat is IRR?

IRR is het rentepercentage waarbij de contante waarde van de toekomstige kasstromen gelijk is aan de initiële investering. Met andere woorden, IRR geeft aan welk rentepercentage een investeerder zou verdienen als hij zijn geld elders zou investeren. IRR wordt uitgedrukt als een percentage per jaar en kan worden gebruikt om de winstgevendheid van een investering te vergelijken met andere beleggingsmogelijkheden.

Hoe bereken je IRR?

Om IRR te berekenen, moeten de kasstromen voor het project worden berekend voor elke periode. Vervolgens moeten deze kasstromen worden gewogen met behulp van het IRR-tarief om de netto contante waarde van de investering in te schatten. Het doel is om het rentepercentage te vinden waarbij de netto contante waarde (NCW) van de kasstromen gelijk is aan nul.

Een eenvoudige formule om IRR te berekenen is:

CF = kasstroom
IRR = Intern rendement
n = aantal perioden

IRR = ((CF1 / (1 + IRR)^1) + … + (CFn / (1 + IRR)^n)) - I

Waarbij de formule IRR - I = 0 wordt opgelost met een numerieke techniek zoals de Newton-Raphson methode.

Het is belangrijk op te merken dat het berekenen van IRR een proces van trial-and-error is om de IRR te vinden die de netto contante waarde van de kasstromen van het project gelijk aan nul maakt.

Interpretatie van IRR

IRR wordt vaak gebruikt om te beoordelen of een investering winstgevend is. Het IRR-tarief kan worden vergeleken met de rentetarieven die elders beschikbaar zijn om te bepalen of een investering de moeite waard is. Als het IRR-tarief bijvoorbeeld hoger is dan de rente op een risicovrije investering, kan het de moeite waard zijn om in het project te investeren.

Een belangrijk aspect van IRR is dat het niet alleen rekening houdt met de grootte van de kasstromen, maar ook met de timing van de kasstromen. Een project met een lager IRR-tarief kan bijvoorbeeld winstgevender zijn als het meer kasstromen genereert in de nabije toekomst.

Een ander voordeel van IRR is dat het makkelijker dan NPV het rendement van verschillende projecten kan vergelijken. Bij het vergelijken van projecten is het verstandig om zowel het IRR-tarief als de NPV te berekenen om een completer beeld te krijgen van de winstgevendheid van de investeringen.

Voor- en nadelen van IRR

De voordelen van IRR zijn:

  • Het houdt rekening met de tijdswaarde van geld en de initiële investering.
  • Het is een handige methode om de winstgevendheid van een investering te vergelijken met andere beleggingsmogelijkheden.
  • Het is eenvoudig te berekenen en kan snel worden gebruikt als een hulpmiddel om te investeren.

De nadelen van IRR zijn:

  • Het kan alleen worden gebruikt als de initiële investering en de kasstromen van het project bekend zijn.
  • Het kan niet worden gebruikt om de grootte van de kasstromen te beoordelen of om een waardering van het project te maken.
  • Het kan leiden tot onjuiste resultaten als er meerdere investeringsmogelijkheden zijn of als er een onderling afhankelijke kasstroom is.
  • Het is mogelijk om een foutief resultaat te krijgen als er sprake is van meerdere veranderingen in het te investeren bedrag.

Conclusie

IRR is een krachtige maatstaf om de winstgevendheid van een project of investering te beoordelen. Het houdt rekening met de tijdswaarde van geld en de initiële investering en biedt een eenvoudige manier om verschillende beleggingsmogelijkheden te vergelijken. Ondanks enkele beperkingen is IRR een belangrijk gereedschap voor effectieve vastgoedrekenkunde en is daarom een belangrijk onderwerp in dit cursus vastgoedrekenen.


Reactie plaatsen