Inkomen gebaseerd waarderen

13 december 2023

Bij inkomen gebaseerd waarderen wordt de waarde van een vastgoedobject gebaseerd op het inkomen dat het object genereert. Dit inkomen kan bijvoorbeeld bestaan uit huurinkomsten. Bij deze waarderingstechniek wordt er gekeken naar het te verwachten inkomen en de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor is het rendement dat op het vastgoedobject behaald wordt.

Reactie plaatsen