Cash-on-cash-rendement

13 december 2023

Het cash-on-cash-rendement is een eenvoudige manier om het rendement op een vastgoedinvestering te berekenen. Het wordt berekend door de jaarlijkse kasstroom te delen door de initiële investering. Een hoger getal geeft aan dat de belegging beter presteert.

Bijvoorbeeld, als we een investering van € 100.000 doen en we verdienen € 10.000 aan huur per jaar, dan is het cash-on-cash-rendement 10%.

Reactie plaatsen