Bruto huurrendement

13 december 2023

Het bruto huurrendement is een andere snelle en eenvoudige manier om het rendement op een vastgoedinvestering te meten. Het wordt berekend door de totale huurinkomsten van een jaar te delen door de initiële investering.

Bijvoorbeeld, als we een investering van € 100.000 doen en we verdienen € 10.000 aan huur per jaar, dan is het bruto huurrendement 10%.

Reactie plaatsen