ESG is een beoordelingssysteem dat de duurzaamheidsprestaties van bedrijven meet, essentieel voor beleggers bij het bepalen van hun investeringskeuzes. Deze rating, die staat voor Environmental (Milieu), Social (Sociaal) en Governance (Bestuur), speelt een cruciale rol in het evalueren of een bedrijf een geschikte investering is, gebaseerd op zijn duurzaamheidspraktijken.