Real Estate and Economics (REE)

Als eerste in Nederland de post Master opleiding
met REE titel.

Een unieke, integrale opleidingsprogramma om complexe financieel-economische vastgoedvraagstukken te doorgronden, analyseren, en praktisch toepasbaar te maken. Je wordt een vastgoedexpert met een rekenkundige en economische focus, dé ideale gesprekspartner voor iedere stakeholder in de vastgoedwereld.


Exclusief bij Sociëteit Vastgoed Academy

Jan van den Hogen, ambassadeur Sociëteit Vastgoed

drs. Jan van den Hogen MSc. MRICS MSV

Lecturer Real Estate Economics (REE)

Jan van den Hogen is een inspirerende senior vastgoedprofessional met een sterke affiniteit voor logistiek en light-industrial vastgoed. Voorheen was van den Hogen werkzaam in het complete scala van vastgoedactiviteiten, variërend van property management, asset management tot portfolio management.

Zijn sterke punten zijn het altijd nét even anders tegen de problematiek in het vastgoed aankijken, andere benaderingswijzen kiezen, en tegendraads denken. Van den Hogen is een groot voorstander van kennisdeling, kennisverrijking en kennisoverdracht.

Daarom is hij parttime course leader binnen de opleiding Real Estate Management aan de Saxion University of Applied Sciences in Deventer. Deze MSc opleiding, met een academische graad van de Greenwich University of London, waarmee de Saxion University samenwerkt, leidt de studenten op tot hoogwaardige specialisten in het vakgebied. Binnen de Vastgoed Academy van de Sociëteit Vastgoed brengt van den Hogen kennis in door e-learning, Quick Guides, artikelen en specialistische programma’s.

Neem deel aan REE opleiding

Wat mag jij verwachten van het REE programma?

Vastgoedeconomie + Statistiek Sociëteit Vastgoed Academy

Vastgoedeconomie + Statistiek

Het statistiekdeel beperkt zich tot elementaire kennis over dataverzamelingen, het nut en de functie van data analyse, variabelen determineren, formules en functies die vanuit de wiskunde in de statistiek worden gebruikt, en een overzicht van de meest voorkomende grafieken in de vastgoedsector.

Vastgoedeconomie is een mengeling van bedrijfseconomische en macro-economische kernbegrippen, en behandelt essentiële onderwerpen als marktanalyses, het vraag en aanbod principe, prijsmechanismen, de geld- en kapitaalmarkt, conjuncturele ontwikkelingen, en economische vraagstukken binnen een onderneming.

Vastgoedrekenen Sociëteit Vastgoed Academy

Vastgoedrekenen voor Professionals

Jij leert de economische perspectieven en typische financiële ratio’s hanteren die de stakeholders in het vastgoeddomein hanteren, en complexe praktijksituaties te doorgronden.

Enkele onderwerpen die jij gaat masteren:

 • Enkelvoudige en samengestelde interestcalculaties
 • Annuïteiten met prenumerando en postnumerando termijnen
 • Contante- en eindwaarde analyses, Regel van 72
 • BAR & NAR
 • Principes van het hefboomeffect
Investeringsanalyse Sociëteit Vastgoed Academy

Investeringsanalyse & Asset Management

Wij bieden jou tijdens deze opleiding inzage in asset management waarbij de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd worden die van invloed zijn op de gebruikerswaarde van vastgoed. 

Naast marktontwikkelingen vormen relevante financiële en juridische aspecten immers een belangrijk en essentieel onderdeel van asset management. Hiermee kan tot een advies gekomen worden om tot een maximaal rendement te komen.

Uiteraard wordt de theorie nader toegelicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. De docent, drs. Jan van den Hogen MSc. MSV geeft jou de kans jouw vastgoedkunde verder professioneel te ontwikkelen.

Terugkomdag Sociëteit Vastgoed Academy

Terugkomdag

Tijdens de terugkomdag wordt een samenvatting van Vastgoedeconomie & Statistiek, Vastgoedrekenen en Investeringsanalyse opnieuw besproken terwijl er alle ruimte is voor vragen en opmerkingen.

Om het Real Estate Economics (REE) programma succesvol af te ronden is deze dag essentieel. We sluiten de dag af met de feestelijke uitreiking van de certificaten.
Vanaf dat moment mag jij de Post-Master titel: ‘REE’ voeren. Gefeliciteerd met jouw vastgoed-titel.

Opleidingsdagen 2021

De opleidingen uit het REE programma worden aangeboden als losse modules en in een totaal pakket. 

Kies jij voor de volledige post Master: Real Estate Economics en bijbehorende REE Titel dan kan jij gedurende 2021 zelf kiezen op welke dagen jij de betreffende modules volgt.

Het tempo waarin jij de modules succesvol afrond en jouw REE titel claimed is dus volledig aan jou.

Semester 1

 • 28 januari Vastgoedeconomie
 • 8 en 9 februari Vastgoedrekenen
 • 15 maart Investeringsanalyse
 • 13 april Terugkomdag

Semester 2

 • 17 mei Vastgoedeconomie
 •  21 en 22 juni Vastgoedrekenen
 •  5 juli Investeringsanalyse
 •  12 juli Terugkomdag

Semester 3

 • 20 sept. Vastgoedeconomie
 • 18 en 19 okt. vastgoedrekenen
 • 11 november investeringsanalyse
 • 29 november terugkomdag

Jouw kennis en expertise optimaal versterken en jouw positie als de Expert in de Vastgoedsector claimen!

Wij maken gebruik van cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down