Niet alleen de vastgoedbusinesscase is belangrijk!
03 januari 2024 

Niet alleen de vastgoedbusinesscase is belangrijk!

We weten zeker dat bijna niemand het doet! Stakeholders en hun belangen in kaart brengen voordat je met de verhuuropdracht begint. Anders dan bij een regulier verhuurproces is dit bij de verhuur van een woonzorgproject essentieel.

We zullen je uitleggen waarom. 

Ook al is de verhuurverantwoordelijkheid vaak belegd bij de vastgoedeigenaar, het is belangrijk om in te zien welke andere (financiële) belangen er nog meer spelen.

Waarom is dit zo belangrijk?

  1. de zorginstelling die financieel risico draagt voor het leveren van zorg, voor bijvoorbeeld het opzetten van een zorgteam op locatie (of in de wijk)
  2. de huisarts, fysiotherapeut of andere ondernemers in de commerciële plint die bereid zijn risico te nemen om waarde toe te voegen aan het project of een schakel zijn in het beoogde ‘concept’ dat wordt uitgerold
  3. de omwonenden die uitkijken naar toegevoegde waarde in hun wijk én (vergeet niet) bij kunnen dragen aan het succes van genoemde ondernemers of mogelijk ook zorg afnemen wat de busisnesscase van de zorginstelling weer sterker maakt
  4. last but not least, de bewoners die vaak bewust kiezen voor ‘de meerwaarde’ van het project en ik kan je vertellen die zit niet in de stenen, die faciliteren slechts.
‘ZONDER GEZONDE ZORGBUSINESSCASE EN VOLDOENDE HUURDERS DIE ZORG AFNEMEN, IS IN MIJN OGEN EEN PROJECT NIET GESLAAGD’

Het moge duidelijk zijn dat bij verhuur van een woonzorgproject we niet alleen te maken hebben met een vastgoedbusinesscase waarbij we streven naar een maximaal aantal verhuringen voor oplevering. We hebben ook te maken met tal van andere businesscases. Zonder gezonde (zorg)businesscase(s) en voldoende huurders die (op termijn) zorg gaan afnemen, is in mijn ogen een project niet geslaagd. En omdat we nog steeds in een maatschappij leven waarbij de regel geldt “wie betaalt, bepaalt” delft laatstgenoemde vaak het onderspit. Vanuit het verhuurproces kun je hierop sturen. Het is de kunst om dit te bewaken én te voorkomen.

Hoe Kun Je Dit Aanpakken?

  1. Een geweldige start is het bijwonen van het webinar "Ouderen bereiken, begrijpen en bewegen". Hier krijg je een introductie tot de vastgoedmarkt voor ouderen, met inzichten in seniorensegmentatie en effectieve verhuurstrategieën, met een speciale focus op zorgvastgoed. Sprekers Marlous Dulos en Floris Venneman zijn experts op dit gebied.

  2. 1-daagse training Ouderen & Vastgoed: Wil je nog dieper duiken in dit onderwerp? Meld je dan aan voor de 1-daagse trainingOuderen & Vastgoed”. Je krijgt hier handvatten aangereikt voor zowel de commerciële als maatschappelijke kant van jouw project.

Tot slot

Investeren in zorgvastgoed is een unieke en lonende onderneming. Door goed te begrijpen wie de stakeholders zijn en wat hun belangen zijn, kan je een project creëren dat zowel financieel succesvol is als maatschappelijk waardevol. Laten we samenwerken om projecten te realiseren die niet alleen financieel lonend zijn, maar ook een positieve impact hebben op de gemeenschap.

Schrijf je vandaag nog in voor het webinar of de training en zet je eerste stap naar succes in zorgvastgoed!

Marlous Dulos

Floreer Vastgoed
06-22509608 / www.floreervastgoed.nl


Over de schrijver
Sociëteit Vastgoed Academy (SVA) is dé toonaangevende opleidingspartner in de vastgoedsector. Onze missie is het ondersteunen en versterken van vastgoedprofessionals door het aanbieden van kwalitatieve trainingen en webinars, gegeven door ervaren docenten met een bewezen track record. Speciaal ontworpen voor de ambitieuze vastgoedexpert, bieden we een platform waar continue educatie, netwerkmogelijkheden en praktijkgerichte kennis samenkomen. Bij SVA staat jouw groei in de vastgoedmarkt centraal.
Reactie plaatsen